HTT 5 High Tech Tubing


HTT 5 High Tech Tubing

HTT 5 High Tech Tubing

 

HSEQ - Health, safety, environment and quality

HTT 5:s ambition är att bidra till kundernas framgång genom att satsa på en intelligent verksamhetskultur. Genom att uppfylla HSEQ-kraven förbättrar vi säkerhet, miljöansvar, kvalitet och prestanda. 

Tack vare kontinuerlig och systematisk utveckling av verksamheten har vår olycksfrekvens sjunkit under flera år.

Våra förhållningsregler har utvärderats av tredje part i form av kundutvärdering. Inspecta Sertifiointi Oy var huvudutvärderare.


Närmare information om utvärderingsförfarandet:

https://www.hseq.fi/index.php?p=Arviointimenettely