HTT_5_High_Tech_Tubing

HTT_5_High_Tech_Tubing

HTT_5_High_Tech_Tubing

HTT_5_High_Tech_Tubing

HTT 5 High Tech Tubing Oy

HTT 5 High Tech Tubing är ett kunnigt och erfaret serviceföretag som utvecklar och erbjuder tjänster inom energi-, maskin- och metallindustrin både i Finland och internationellt. 


Vår specialkompetens inkluderar bland annat krävande offshore- och subsea-konstruktioner samt montering och svetsning av produktionsplattformar, stom- och stålkonstruktioner och sektioner. 


Vi utför dessutom maskin- och utrustningsinstallationer som kräver hög hygien. HTT 5 är din pålitliga och kompetenta finländska partner inom metallindustrin – nu och i framtiden.


Pålitlig expert

Utgångspunkten för verksamheten är att skapa hållbar nytta för våra kunder på ett sätt som samtidigt beaktar säkerhet, kvalitet och miljö. Vi utvecklar aktivt våra procedurer och tjänster. Vi styrs också av de kvalitetskrav som kundernas upphandlingsorganisationer ställt upp och av regelverket för kvalitetsledning inom svetsning. 


I det praktiska arbetet fäster vi särskild vikt vid en god totalekonomi utifrån ett livscykeltänkande. Vi utnyttjar aktivt produkter och teknologi som skonar miljön och sparar vatten, luft och energi. Bland annat reducerar vi energiförbrukningen genom att optimera användning och transport av material.


Nu och i framtiden

Företaget grundades 1990. Ett företagsförvärv 2003 utgjorde inledningen på en ny viktig utvecklingsfas; vi blev en medelstor aktör inom metallindustrin. Ett nytt företagsförvärv 2010 innebar startskottet för en tredje tillväxtfas för företaget. 


Alltsedan verksamheten inleddes har vi haft en jämn tillväxt. Vi vill växa även i framtiden. Målet är att växa med marknaden och utvecklas till ett ledande medelstort företag inom vårt kompetensområde. Vi ska bli kvalitetsledande i Finland.


Vi finns i Tammerfors, Helsingfors, Åbo och Norge, och har projektverksamhet i sydöstra Finland. Omsättningen uppgår till cirka 10 miljoner euro och personalstyrkan är i genomsnitt cirka 200 personer, beroende på projektläget. Vårt tillväxtmål är att omsättningen år 2020 ska vara 14 miljoner euro.