En pålitlig och kompetent partner inom metallindustrin

HTT 5 High Tech Tubing är ett kunnigt och erfaret serviceföretag som utvecklar och erbjuder tjänster inom energi-, maskin- och metallindustrin både i Finland och internationellt. Vår specialkompetens inkluderar bland annat krävande offshore- och subsea-konstruktioner samt montering och svetsning av produktionsplattformar, stom- och stålkonstruktioner och sektioner. 

Vi utför dessutom maskin- och utrustningsinstallationer som kräver hög hygien. HTT 5 är din pålitliga och kompetenta finländska partner inom metallindustrin – nu och i framtiden.


HTT_5_High_Tech_Tubing_Energiatoimiala  
HTT5 offshore 063 171x131pxl etusivu

HTT_5_High_Tech_Tubing_Kone-_ja_metallitoimiala   
HTT_5_High_Tech_Tubing_High_Tech_Stainless
Energiindustrin

• Svetsning och montering av tryckbärande anordningar


• Installation av maskiner och utrustning


• Service och underhåll


Tjänster inom offshore- och onshoreindustrin

Vår specialkompetens inkluderar bland annat krävande offshore- och subsea-konstruktioner samt montering och svetsning av produktionsplattformar, stom- och stålkonstruktioner och sektioner.


Maskin- och metallindustrin

• Installation av maskiner och utrustning


• Plåt- och svetsarbeten

• Monteringsarbeten

• Service och underhåll


High Tech Stainless

Maskin- och utrustningsinstallationer som kräver hög hygien samt rörsystem för bland annat sjukhus och livsmedelsindustrin.