18092009205 (kopio)

Kattilan alaosan asennus PL1 (kopio)
Melding om nestenulykke

Hendelsessted
Hendelsestidspunkt
Beskrivelse av nestenulykken

Valgfri tilleggsinformasjon
Hvem nestenulykken skjedde med
Tilleggsinformasjon (Årsaker som bidro til nestenulykken, forslag til hvordan situasjonen kan forbed