HTT_5_High_Tech_Tubing

HTT_5_High_Tech_Tubing

HTT_5_High_Tech_Tubing

HTT_5_High_Tech_Tubing

HTT 5 High Tech Tubing Oy

HTT 5 High Tech Tubing er et dyktig og erfarent serviceselskap innen metallindustrien, og utvikler og tilbyr sine tjenester til energi-, maskin- og metallindustrien både i Finland og i utlandet. 


Vår spesifikke kunnskap inkluderer krevende offshore og undervannsstrukturer, i tillegg til installering og sveising av produksjonsplattformer, rammer og stålstrukturer og kamre.


I tillegg, tilbyr vi også maskin- og utstyrsinstallasjoner som krever god hygiene. HTT er din finske pålitelige og profesjonelle parter innen metallindustrien - nå og i framtiden.

Pålitelig profesjonell

Utgangspunktet for virksomheten vår er å produsere bærekraftige fordeler for våre kunder, samtidig som vi tar hensyn til sikkerheten, kvaliteten og miljøet. Vi utvikler aktivt våre driftsmodeller og tjenester. Vi blir også styrt av kvalitetskravene som stilles av våre kunders innkjøpsorganisasjoner, og retningslinjene for kvalitetskontroll av sveising. 


I det praktiske arbeidet vårt, legger vi spesielt vekt på økonomisk effektivitet basert på livssyklustenking. Vi benytter aktivt produkter og teknologi som tar vare på miljøet, vannet, luften og energien, og reduserer energiforbruket f.eks. ved å optimere bruken og transporten av materialer. 


Nå og i framtiden

Selskapet vårt ble etablert i 1990. Et bedriftsoppkjøp i 2003 innledet selskapets andre viktige utviklingsperiode. Vi ble en mellomstor aktør innen metallindustrien. Et annet oppkjøp i 2010 ble starten på vår tredje vekstperiode. 


Siden oppstarten av virksomheten vår, har veksten vår vært stabil. Vi ønsker å fortsette å vokse. Målet vårt er å vokse med markedet og utvikle oss til et ledende selskap blant de mellomstore bedriftene i vår bransje. I Finland ønsker vi å være ledende innen kvalitet. 


Firmaet vårt har lokaler i Tampere, Helsingfors, Åbo og Norge, samt prosjektaktiviteter i sørøstlige Finland. Omsetningen vår er på ca. 10 millioner euro, og årlig sysselsetter vi i gjennomsnitt rundt 200 personer, avhengig av prosjektsituasjonen. Vekstmålet vårt er å ha en omsetning på 14 millioner euro i 2020.